Aliza Bahar Prisha

EN | HE
Logo-PNG
EN | HE
Logo-PNG
Retirement Planning
Retirement Planning

הפנסיה
קרובה
...מתמיד

הפנסיה
קרובה
מתמיד

איך התחושה? האם שמחה ושחרור
?או שמא חשש ודאגה

.זהו אחד הצמתים המשמעותיים ביותר בחיים
.גם מי שהתכונן אליו מרגיש בלבול וחוסר ודאות
בעיקר מבחינה כלכלית
...עולות שאלות ותהיות

גיל פרישה לנשים הוא 65
גיל הפרישה לגברים הוא 67

בגיל זה נוצרת זכאות לקצבת זקנה מביטוח לאומי
תלוית הכנסות, וכן פטור ממס הכנסה על
כ 790,000 ש"ח על כספים צבורים
בפוליסות ומענקי פרישה ממעסיקים (לפי תנאי הפקודה)

לגברים הוא 67
גיל הפרישה
לנשים הוא 65
גיל הפרישה

לאומי תלוית הכנסות, וכן פטור ממס הכנסה על
בגיל זה נוצרת זכאות לקצבת זקנה מביטוח
כ 790,000 ש"ח על כספים צבורים
ומענקי פרישה ממעסיקים (לפי תנאי הפקודה)
בפוליסות

financial-planning

?כמה כספים צבורים לי בפוליסות

?מה סכום הפנסיה המגיעה לי ? מה יהיו הכנסותי להבא

?איך לא לטבוע בים הביורוקרטיה

?כיצד אנצל את הזכאויות השונות

?על אילו כספים להחיל את הפטור ממס

?האם יש דרך למקסם את דמי הפרישה

financial-planning
leaves-image
Abprisha-PNG-Logo

,אנחנו כאן בשבילך
.כדי שתרגיש שעתידך הכלכלי בידיים בטוחות

,אצלנו תקבל ביצוע וניתוח נתונים תוך חיסכון מירבי במס
!בקבלת כל הזכויות המגיעות לכם בפרישה

Abprisha-PNG-Logo

,אנחנו כאן בשבילך
.שלך בידיים בטוחות
שהעתיד הכלכלי
כדי שתרגיש

,תוך חיסכון מירבי במס
ביצוע וניתוח נתונים
אצלנו תקבל
!המגיעות לכם בפרישה
בקבלת כל הזכויות

Abprisha-Logo-icon

ביצוע בפועל
ועזרה בביורוקרטיה

:מול הגורמים הרלוונטים
מס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות
.הביטוח, מעסיקים וכו

Abprisha-Logo-icon

ניתוח

תהליך מרכזי למקסום
הסכומים העומדים לרשותך
.תוך התמצאות בחוקים ובתקנות
.בכוכביות ובאותיות הקטנות

קבלת החלטות לגבי הקצבאות
והפנסיה המגיעה לך, במקביל
לקבלת מידע על ההכנסות
.העתידיות לכל תקופת הפרישה

הניתוח יכלול את בן הזוג
.של הפורש למיצוי הזכויות

Abprisha-Logo-icon

חלוקת הפטור

המגיע ממס הכנסה
בצורה אופטימלית
על ידי קיבוע זכויות
.נכון ומתאים לפורש

Abprisha-Logo-icon

ביצוע בפועל
ועזרה בביורוקרטיה

:מול הגורמים הרלוונטים
מס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות
.הביטוח, מעסיקים וכו

Abprisha-Logo-icon

ניתוח

תהליך מרכזי למקסום
הסכומים העומדים לרשותך
.תוך התמצאות בחוקים ובתקנות
.בכוכביות ובאותיות הקטנות

קבלת החלטות לגבי הקצבאות
והפנסיה המגיעה לך, במקביל
לקבלת מידע על ההכנסות
.העתידיות לכל תקופת הפרישה

הניתוח יכלול את בן הזוג
.של הפורש למיצוי הזכויות

Abprisha-Logo-icon

חלוקת הפטור

המגיע ממס הכנסה
בצורה אופטימלית
על ידי קיבוע זכויות
.נכון ומתאים לפורש

Abprisha-Logo-icon

לשלב הראשון של הפרישה

איסוף חומר ומידע, תיכנון של אופציות
וכיווני פעילות לקראת הפרישה

פגישות- בזום או פרונטלי - לבחירת הלקוח 2

בנוסף
שעת ייעוץ שבועית בחינם
בימי שני בין 10:00 ל - 11:00 בבוקר

Abprisha-Logo-icon

לשלב הראשון של הפרישה

איסוף חומר ומידע, תיכנון של אופציות
וכיווני פעילות לקראת הפרישה

פגישות- בזום או פרונטלי - לבחירת הלקוח 2

בנוסף
שעת ייעוץ שבועית בחינם
בימי שני בין 10:00 ל - 1:00 בבוקר

Financial Guidance
Abprisha-Logo-icon

חשוב
!לדעת

?עוזבים עבודה? עוברים מעבודה אחת לשניה
!!!לא לשכוח לקבל טופס 161 מאת המעביד

?מה הטופס מעניק? וכמה זמן יש לשמור אותו

טופס 161 הינו טופס חשוב שיש לשמור עליו עד גיל הפרישה ( 67 לגברים ו 65 לנשים). כן, אתם
!!!קוראים נכון

?למה

טופס 161 של המעביד נותן הוראה למס הכנסה ולחברות הביטוח על בעלות כספי הפיצויים
.בפוליסה
-עד לקבלת טופס 161 מהמעביד הכספים שייכים למעביד
-לאחד קבלת טופס 161 הכספים שייכים לכם
המשמעות היא שכספי הפיצויים בפוליסה לעולם לא יעברו אליכם בשום דרך שהיא ללא הטופס
...חתום בחותמת המעסיק

ישנם פורשים שיש להם עשרות ומאות אלפי שקלים "תקועים" אצל חברות הביטוח רק בגלל שלא
...העבירו טפסי 161 ...ממעסיקים בעברם, מעסיקים מלפני עשרות שנים שקשה מאוד להשיגם אם בכלל

.חבל. אפשר למנוע זאת

?מה הטופס מעניק? וכמה זמן יש לשמור אותו

טופס 161 הינו טופס חשוב שיש לשמור עליו עד גיל הפרישה ( 67 לגברים ו 62 לנשים). כן, אתם
!!!קוראים נכון

?למה

טופס 161 של המעביד נותן הוראה למס הכנסה ולחברות הביטוח על בעלות כספי הפיצויים
.בפוליסה
-עד לקבלת טופס 161 מהמעביד הכספים שייכים למעביד
-לאחד קבלת טופס 161 הכספים שייכים לכם
המשמעות היא שכספי הפיצויים בפוליסה לעולם לא יעברו אליכם בשום דרך שהיא ללא הטופס
...חתום בחותמת המעסיק

ישנם פורשים שיש להם עשרות ומאות אלפי שקלים "תקועים" אצל חברות הביטוח רק בגלל שלא
...העבירו טפסי 161 ...ממעסיקים בעברם, מעסיקים מלפני עשרות שנים שקשה מאוד להשיגם אם בכלל

.חבל. אפשר למנוע זאת

Abprisha-Logo-icon
Income Tax Advisor

קרנות הפנסיה
דורשות מעקב שוטף

?מתי טיפלתם לאחרונה בקרנות הפנסיה שלכם

???מי אמר שצריך בכלל

Income Tax Advisor

...סיפור אמיתי עם סוף עצוב
- -אשה כבת 45 עם משכורת של 20,000 ש"ח לחודש המעביד הפריש לה לפנסיה מדי חודש יום אחד
–קיבלה ל"ע אירוע מוחי קשה ממנו נשארה עם נכות לכל חייה. מיד לאחר המקרה פנו לחברת
-הביטוח אך החברה הודיעה שאין לה פוליסה אצלם... יש בקשה לפתיחת קופ ה אך הבקשה נתקעה
.ולא המשיכה עד הסוף
-המעביד הפריש את הכספים, יש סוכן ביטוח של המעביד שפותח לכל העובדים קופות אבל במציאות
..לא הגיעו הכספים ליעדם

leaves-image

כל אחד ואחת מאיתנו חייבים לקחת אחריות על
.הפוליסות שלהם

?כמה דמי ניהול

?האם היו רווחים השנה

?האם הכספים מופרשים ונכנסים לפוליסה כמו שצריך

?האם יש ביטוח? מי המוטבים

"מי שלא יודע לקרוא את הדוחות, מי שלא "מבין בזה
.יכול לפנות לחברת הביטוח והם יענו לו על כל השאלות